1327261-2

درس‌گفتارهای عطار نیشابوری

سلسله درس‌گفتارهای عطار نیشابوری با رویکرد بازخوانی مثنوی‌های فریدالدین عطار نیشابوری، به همت دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری و با حضور و ارائه قربان ولیئی برگزار می‌شود.
شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612