فاقد تصویر شاخص

گذری بر فلسفه نقد

یکی از مهمترین تألیفات نوئل کارول، فیلسوف آمریکایی و نظریه‌پرداز هنری، کتاب درباره نقد است
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612