فاقد تصویر شاخص

رخش یا دخش؟ (بررسی صورت نگاشت یک لغت در نسخه‌های شاهنامه)

در این مقاله کوشش شده تا مبتنی بر رویکردی تحلیلی – مقایسه‌ای اختلاف صورت نگاشته‌های دو واژۀ «رخش» و «دخش» در چهار بیت شاهنامۀ فردوسی واکاوی، مقایسه و شرح شود
یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۳
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612