1692_1908

داوری‌ها، شناخت‌شناسی و نظام نوری در فلسفه اشراق

فلسفه و عقل از جهت ماهیتى که دارند، طبیعتى بیرنگ، آزاد و رها دارند
سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612