daneshname-m1

دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره

دانشنامه نویسی در دهه های اخیر در کشورمان روند روبه رشدی را پشت سرگذاشته است و هر ساله شاهد نشر عناوین متنوع دانشنامه در زمینه های گونه گون اندیشه و دانش هستیم.
شنبه 15 تیر 1392
dayere-m

دانستنی‌هایی دربارۀ فرهنگ مردم ایران در یک دانشنامه

دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران یکی از پروژه‌های متعدد مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی است که طرح اولیۀ آن در یک فرایند پیشنهاد، مطالعه و تدوین، در اسفند ۱۳۸۶ تهیه شد
پنج‌شنبه 8 فروردین 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612