۵۳۳۵-۳

زبان میانگان فارسی و شاهنامۀ فردوسی

میراث مکتوب- کتاب «زبان میانگان فارسی و شاهنامۀ فردوسی» به کوشش فیروزه دیانت و مهران افشاری از سوی انتشارات جهان کتاب در ۲۲۰ صفحه چاپ و منتشر شده است. این ...
دوشنبه 5 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612