محقق داماد ۲

گزارش درس‌گفتار «دادنامۀ سهروردی»

نشست «دادنامه سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره سهروردی با سخنرانی دکتر سیدمصطفی محقق داماد برگزار شد.
چهارشنبه 26 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612