عمادالدین فقیه کرمانی ۲

زندگی، آثار و ارزش‌های زیباشناختی و مضمونی غزل‌های خواجه عماد فقیه کرمانی

عماد فقیه اگرچه در رده شعرای تراز اول سبک عراقی نیست، اما نقشی مهم در آفرینش ادبی و شاعرانه در این طرز و این دوران داشته است.
یکشنبه 14 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612