عیلامی خطی

اهمیت خط عیلامی و رمزگشایی خط «عیلامی خطی»

رمزگشایی خط «عیلامی خطی» پیشرفتی بزرگ در مطالعات عیلامی است و سابقه ابداع «نظام الفبایی» را به اواخر هزاره سوم در ایران می‌‌رساند.
سه‌شنبه 16 اسفند 1401
lohelami-m

بررسی سیر تکامل بصری تمدن عیلامی از منظر تجسمی

منطقه جنوب غرب ایران با یافته‌های مصوری به قدمت بالغ بر ۶۰۰۰ سال به مرکزیت شوش، به تمدن عیلامی شناخته شده است
سه‌شنبه 29 مرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612