۶۵۴۷۸۷۸

گزارش خدمات مؤسسۀ میراث مکتوب در مجلۀ «زبان و ادب» پاکستان

به تازگی گزارشی از خدمات ۳۰ سالۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب نوشتۀ دکتر سمیع لله و دکتر ماجد مشتاق در مجلۀ «زبان و ادب» پاکستان به چاپ رسیده است.
چهارشنبه 8 شهریور 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612