عیلامی خطی

اهمیت خط عیلامی و رمزگشایی خط «عیلامی خطی»

رمزگشایی خط «عیلامی خطی» پیشرفتی بزرگ در مطالعات عیلامی است و سابقه ابداع «نظام الفبایی» را به اواخر هزاره سوم در ایران می‌‌رساند.
سه‌شنبه 16 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612