۰۱-۲

کهن‌ترین گزیده از خسرو و شیرین

کتاب «کهن‌ترین «گزیده» از خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت‌پیکر حکیم نظامی گنجه‌ای» به کوشش جمشید علیزاده به تازگی از سوی خانۀ فرهنگ و هنر نگاره چاپ و منتشر شده است.
چهارشنبه 1 شهریور 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612