زال و سیمرغ ۲

فردوسی و سهروردی و «حکمت مشرقی»

حماسه در حکمت مشرقی سه لایه دارد یک وجه آن «حماسه قهرمانی»، وجه دیگر آن «حماسه پهلوانی» و وجه سوم آن حماسهٔ عرفانی است.
چهارشنبه 12 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612