۱۷۰۰۲۰۰۲۰

راه کُربن

انجمن ایران‌شناسی‌ فرانسه در ایران هفتادوشش سال پیش، به نیت تحقیق و تکریم باستان‌شناسی ایران و تشویق مطالعات و پژوهش در زمینۀ ایران‌شناسی پدید آمد.
دوشنبه 26 دی 1401
al-tadhkira-m-

انتشار تصحیح «التذکره» سید علی خان مدنی

تصحیح التذکره اثر سیدعلی خان مدنی به کوشش محمدکاظم محمودی از سوی انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم (ع) منتشر می‌شود
سه‌شنبه 9 مهر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612