نسخه خطی ۲ (۲)

دیجیتالی‌ شدن نسخه‌های خطی فارسی در مالزی

تعداد قابل توجهی از نسخ خطی به زبان فارسی در مؤسسه بین‌المللی تمدن و تفکر اسلامی دیجیتالی شده و در دسترس عموم قرار گرفته‌اند.
دوشنبه 22 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612