حافظ

موضوع علمی یادروز حافظ در سال ۱۴۰۲

مدیر مرکز حافظ‌شناسی اعلام کرد که موضوع علمی امسال ویژه برنامه یاد روز حافظ، «حافظ و نیاز امروز بشر» معرفی شده است.
شنبه 14 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612