۳۲

ایران، تاریخ و میراث

کتاب ایران تاریخ و میراث نوشته جان اِی. بویل به ترجمهٔ جعفر محسنی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد
سه‌شنبه 1 مرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612