۸۳

تجدید چاپ سندبادنامه ظهیری سمرقندی در تاجیکستان

متن کامل کتاب سندبادنامه که دی ماه سال گذشته به خط سرلیک برای نخستین بار منتشر شد، کمتر از یک سال به چاپ دوم رسید.
پنج‌شنبه 7 آذر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612