فاقد تصویر شاخص

برگزاری همایش مقام ادبی اصفهان

اصفهان از دیرباز عرصۀ فرهنگ ایرانی – اسلامی بوده و از این دیدگاه خاک فرهنگ‌پرور اصفهان پیشینۀ درخشانی در همۀ زمینه های فرهنگی و هنری در حافظۀ تاریخ بشر بر جای گذاشته است
جمعه 28 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612