۱۹

غلافِ جلد

در گذشته برای حفاظت از جلد نسخه‌ها گاهی یک حفاظ برای آن‌ها ساخته می‌شد که جلد را در آن قرار می‌دادند. این حفاظ، با نام «غلاف جلد» خوانده می‌شد
دوشنبه 13 خرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612