فاقد تصویر شاخص

انتشار جشن‌نامه دکتر فتح‌الله مجتبایی

جشن نامۀ دکتر فتح‌الله مجتبایی به کوشش دکتر علی‌اشرف صادقی و ابوالفضل خطیبی از سوی نشر هرمس به تازگی منتشر شده است
دوشنبه 15 اردیبهشت 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612