فاقد تصویر شاخص

هابرماس و پوپر؛ جستارهای معرفت‌‌‌شناسی

معرفت‌‌‌شناسی کنونی، به عنوان رشته‌ای خاص که در زیرمجموعۀ فلسفه قرار می‌‌‌گیرد، با موضوعاتی چون منبع، چگونگی، حدود، روش تحلیل و ارزش دانش سروکار دارد
یکشنبه 20 مهر 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612