۴۵۷۰۹۴۴

سومین جایزه گلستان برای پاسداشت زبان فارسی

سومین دورۀ جایزه گلستان با محوریت پاسداشت زبان فارسی و سعدی شیرازی فراخوان داد.
یکشنبه 4 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612