456457

«جامع التمثیل» با ترجمه حسن ذوالفقاری

کتاب «جامع التمثیل» نوشته محمدعلی حبله‌رودی با ترجمه حسن ذوالفقاری راهی بازار نشر شد.
دوشنبه 14 اسفند 1402
RIWtW1694526033

انتشار «جامع التمثیل»

کتاب «جامع التمثیل» نوشتۀ محمدعلی حبله‌رودی با تصحیح حسن ذوالفقاری، از سوی انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و منتشر شد.
چهارشنبه 22 شهریور 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612