شفیعی

جایگاه تاریخ‌نگاری اجتماعی در ایران

کتاب «تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار» به گردآوری و ویراستاری علمی دکتر سمیه سادات شفیعی (نشر ثالث) سعی دارد خواننده را به نیمه‌ تاریک تاریخ ببرد و با سرنوشت‌هایی فراموش‌شده آشنا کند.
سه‌شنبه 11 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612