شاهنامه۲

مروری بر چند کتاب دربارۀ شاهنامه

جادو و جادوگری در شاهنامه، شاهنامه‌نگاری، قصه‌های شاهنامه برای کودکان، سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی و شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران، از جمله کتاب‌های نوشته شده دربارۀ شاهکار حکیم توس است.
دوشنبه 24 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612