۱۰۰

شماره جدید «نامه پارسی»

مجلۀ نامۀ پارسی (سال هجدهم – شمارۀ اول و دوم) پاییز و زمستان ۱۳۹۲ به کوشش شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی منتشر شد
شنبه 28 دی 1392
motaleat-m

بازتاب اندیشه‌های ابوالحسن دیلمی در آثار برخی از بزرگان تصوف اسلامی

ابوالحسن علی ابن محمد (احمد) دیلمی (/ ۳۹۱ ق) مؤلّف نخستین و کهن‌ترین تصنیف تصوف اسلامی ایرانی (عطف الألف المألوف علی اللّام المعطوف) در زمینهٔ عشق الهی است
یکشنبه 28 مهر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612