فاقد تصویر شاخص

بزرگداشت مردی که سرآمد علوم زمان خود بود

میراث مكتوب - فرهنگ ایرانی و هم اسلام در سده‌های پیشین نوابغ و دانشمندانی را برآورده كه با خردورزی به ویژه در عرصه علوم (ریاضی، تجربی) تمدن اسلامی ایران را ...
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612