۱۴۰۲۰۶۲۸- تقویم نجومی عصر صفوی-۲

«تقویم نجومی شاهنشاهی ایران عصر صفوی» منتشر شد

«تقویم نجومی شاهنشاهی ایران عصر صفوی» نوشته محمد‌جعفر جنابدی، با تصحیح منصور صفت‌گل از سوی موسسه مطالعات زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیا و آفریقا دانشگاه مطالعات خارجی توکیوی ژاپن به چاپ رسیده است.
چهارشنبه 29 شهریور 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612