6-2

امضای تفاهم‌نامۀ همکاری با مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی

تفاهم‌نامه همکاری علمی بین مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی به امضاء رسید.
شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲
لوگوی میراث مکتوب. مؤسسه ۴

امضای تفاهم‌نامۀ همکاری میراث مکتوب و دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، تفاهم‌نامه علمی میان مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، با هدف همکاری در زمینۀ اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک ...
شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612