کیوانی

ز منجنیق فلک سنگِ فتنه می بارد

دکتر مجدالدین کیوانی: خطیبی بسیار فروتن، محجوب، مؤدبّ و دوست داشتنی بود و هیچ گاه سخنی حاکی از منیّت و خودستایی از او نشنیدم.
یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱
Shahnameh3-1-2

«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه

در داستان «یزدگرد شهریار» شاهنامه از نوعی کافور به نام «کافور منثور» یاد شده است که نسخه‌‌های خطی و چاپی در ضبط آن اتفاق نظر ندارند
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲
ferdosi-m

عجم زنده کردی بدین پارسی …

تا زبان فارسی و ایرانیت در دنیا باقی است فردوسی یکی از مؤسسین بزرگ این بنا و رکن رکین آن شمرده خواهد شد
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
Aydenloo-m

تصحیح شاهنامه بس!

دکتر سجاد آیدنلو نامی آشنا در عرصه شاهنامه پژوهی است. طی سالهای اخیر مقالات و نقدهای عالمانه و پرشمار او در مجله های وزینی چون نامه فرهنگستان، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، نامه ایران باستان و آیینه میراث درج شده است
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612