۶۳۰۱۰۷۳۶-۲

انتشار «ترجمه و شرح فصوص‌الحکم»

دورۀ دو جلدیِ‌ِ «ترجمه و شرح فصوص‌الحکم» به قلم علی شالچیان ناظر، پژوهشگر و استاد آثار عرفانی و آثار محی الدین ابن عربی منتشر می‌شود.
سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612