۱۶۹۸۰۵۱۶۶۰۴۲۱۹۵۴۸۱

نگاهی به تصحیح «تاریخ بیهقی» به کوشش سعید نفیسی

سعید نفیسی زمانی قدم در مسیر تصحیح یکی از متون کهن زبان فارسی یعنی «تاریخ بیهقی» گذاشت که نسخه‌های خطی زیادی از این کتاب دستیاب نبود.
چهارشنبه 3 آبان 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612