مجلس مکتوب منعقد در خوارزم

مجلس مکتوب منعقد در خوارزم

کتاب «مجلس مکتوب منعقد در خوارزم» نوشتۀ تاج‌الدین محمد بن عبدالکریم شهرستانی، با مقدمه و تصحیح داریوش محمدپور، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.
شنبه 11 آذر 1402
hayeri

چاپ نسخه‌برگردان نهایه الاقدام شهرستانی: دستنویسی از روزگار زندگانی مؤلف

محمد بن عبدالکریم شهرستانی (۴۶۹-۵۴۸ ق) در تاریخ الاهیات اسلامی شخصیتی ویژه است
شنبه 29 تیر 1392
nahayat-m

انتشار نسخه‌برگردان نهایهالاَقدام فی علم الکلام

نسخه‌ای از نهایهالاَقدام فی علم الکلام تألیف تاج‌الدین محمد بن عبدالکریم شهرستانی که به تاریخ ۵۳۸ق کتابت شده به صورت نسخه‌برگردان منتشر شد.
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612