۶۷۵۴-۲

تأملاتی در وجودشناسی ابونصر فارابی

کتاب «تأملاتی در وجودشناسی ابونصر فارابی» نوشتۀ فاطمه شهیدی مارنانی، از سوی انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران چاپ و منتشر شد.
دوشنبه 16 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612