فاقد تصویر شاخص

بازنشر نثرها و اشعار حسین بن منصور حلاج

مجموعه نثرها و برخی از اشعار حسین بن منصور حلاج چهرۀ نامي عرفان سدۀ سوم هجری با ترجمه بیژن الهی منتشر شد
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612