367467

برگزاری همایش عبدالعلی بیرجندی، ستاره درخشان علم و فرهنگ ایران

علامه عبدالعلی بیرجندی از دانشمندان برجسته خراسانی است که به چهره‌ درخشان در علوم ستاره‌شناسی، ریاضیات، علوم قرآنی و حدیث تبدیل شده و شهرت جهانی دارد.
یکشنبه 10 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612