صائب تبریزی ۸

بزرگداشتی برای صائب تبریزی

مراسم بزرگداشت صائب تبریزی، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.
شنبه 9 تیر 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612