۵۶۶۸۹

لغت فرس: نسخه‌برگردان شش دستنویس

کتاب «لغت فرس: نسخه‌برگردان شش دستنویس» تألیف علی بن احمد اسدی طوسی، به کوشش علی‌اشرف صادقی و جواد بشری تصحیح و منتشر شد.
چهارشنبه 22 شهریور 1402
azarbayejan-m

آذربایجان در دوره سلجوقیان

آذربایجان هنگام هجوم ترکان سلجوقی، موقعیت متفاوتی نسبت به دیگر نقاط ایران داشت
شنبه 30 آذر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612