۶۷۸۷۹-۳

درس‌گفتارهایی برای بررسی محتوایی قانون بوعلی

درس‌گفتارهایی برای بررسی محتوایی قانون ابن‌سینا؛ با تدریس محمد صدر چهارشنبه‌ها در تهران برگزار می‌شود.
چهارشنبه 5 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612