۲۶

احیای بوستان نسخه‌های خطی در «بساتین»

«بساتین» پایگاه تخصصی ویژه نسخه­‌های خطی با اهداف بلندمدت، با آدرس اینترنتی http://manuscripts.ir/ راه‌اندازی شد
جمعه 31 خرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612