عطار نیشابوری

برنامه‌های روز بزرگداشت عطار نیشابوری

میراث مکتوب- امسال نیشابور در آستانه ۲۵ فروردین سالروز ملی شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری با مجموعه برنامه‌های متنوع علمی، فرهنگی و هنری به استقبال سالروز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری ...
سه‌شنبه 22 فروردین 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612