ایرانی ۴

ورقی از دفتر خاطرات ۳۰ سال خدمت / چرا میز میراث را سفت چسبیده‌ای؟

سی سال گذشت ... در این سال‌ها راه ناهموار جمع نسخ و چاپ متون را طی کرده و به گفتۀ فضلای عصر، گامی برای همواری آن برداشته‌ام.
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612