غصه نان، اکسیر جان

برگزیده بهترین قصه‌های عطار نیشابوری

یکی از مجلدهای مجموعه دوجلدی «غصه نان، اکسیر جان» (برگزیده بهترین قصه‌های عطار نیشابوری) به آثار منثور (تذکرهالاولیاء) اختصاص دارد.
سه‌شنبه 27 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612