00:00:00
دوشنبه ۳ام مهر ۱۴۰۲
۱۷

برگزاری مدرسه تاریخ، فرهنگ و زبان هخامنشی

مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی مدرسه تابستانی «تاریخ، فرهنگ و زبان هخامنشی» را برگزار می کند.
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612