ملاهادی سبزواری

همایش ملی حکیم سبزواری در سبزوار برگزار می‌شود

هشتمین همایش ملی «حکیم حاج ملاهادی سبزواری» با موضوع «طراحی و آسیب‌شناسی برنامه درسی و متون آموزشی فلسفه اسلامی»، برگزار می‌شود.
یکشنبه 7 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612