تائیه_ی-ابن_فارض-و-جامی 2

تائیۀ ابن‌فارض و جامی

نشست «بررسی سبک‌شناختی ترجمه‌ای منظوم از تائیۀ کبری (سروده‌ی ابن فارض) منتسب به نورالدین عبدالرحمن جامی» با سخنرانی محمدامیر جلالی برگزار می‌شود.
یکشنبه 29 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612