فاقد تصویر شاخص

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی به شماره سوم رسید

سومین شماره از دورۀ جدید مجله زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، از مجموعه ویژه‌نامه‌های نامه فرهنگستان، منتشر شد
دوشنبه 14 مهر 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612