00:00:00
سه شنبه ۱۱ام مهر ۱۴۰۲
tarjomel-m

ماجرای تصحیح ترجمه رساله قشیریه

در قرن پنجم هجری همزمان با اوج گرفتن مباحث عرفانی و به تبع آن رواج روزافزون تالیفات متعدد در حوزهٔ عرفان اسلامی، ابوالقاسم قشیری با دقت نظر خاصی که در اندیشه‌های عرفانی داشت، اثری برجا گذاشت که از همان زمان تالیف جایگاه خود را به دست آورد و اندکی بعد به فارسی نیز ترجمه شد
سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲
divan-m

تا تصحیح نهایی دیوان کبیر: نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر؟

در پنجاه سال اخیر، تصحیح فروزانفر از کلیات شمس، مهم ترین کوشش در سامان دادن به غزل‌های بی‌شماری است که (در چاپ‌های هندی و چاپ‌های ایرانی مبتنی بر آن‌ها) به مولانا نسبت داده شده است
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
manzoome-Copy

منظومه ای درباره اصول فقه

مرحوم میرزامحمّدحسین شمس العلماى گرکانى (قریب) در سال ۱۲۶۲ق.۱۲۲۲/ش. در گرکان از توابع آشتیان به دنیا آمد و پس از تحصیلات حوزوى به تدریس در مدارس مهم تهران همچون دبیرستان علمیّه و علوم سیاسى و در پایان در دارالفنون به تدریس ادبیات فارسى و عربى اشتغال ورزید.
سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612