00:00:00
جمعه ۳۱ام شهریور ۱۴۰۲
Bahr-m

تصحیح بحر الحقائق و المعانی فی تفسیر السبع المثانی

بحر الحقائق و المعانی، تفسیری عرفانی از اوایل قرن هفتم و دارای ارزش بسیاری است
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612